Katujen kunnossapito

Kunnan suorittamiin kunnossapitotöihin kuuluvat muun muassa katu- ja torialueiden puhdistus ja auraus, liukkaudentorjunta, polanteiden poisto ja lumenajo lumenvastaanottopaikoille.

Talviaikaan kunnossapito keskittyy liukkauden torjuntaan. Kesäaikaan tehdään hiekan poistoa, asfaltointien paikkauksia, sorateiden lanauksia ja liikennemerkkien uusimisia.

Auraus

Auraus aloitetaan pääsääntöisesti kun lunta on kertynyt 5 cm. Loskaisella ja märänlumen kelillä lähdetään liikkeelle pienemmälläkin lumimäärällä.  Jos on tuiskuttava keli, niin auraus tehdään harkinnan mukaan joko tuiskun päätyttyä. Jos tuisku kestää pitkään, tehdään väliauraus pääteille ja jalkakäytäville sekä pihoille. Ajorata on oltava kuitenkin aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa.

Auraus / hiekoitusjärjestys:

  1. Kevyenliikenteenväylät
  2. Kokoojakadut
  3. Tonttikadut

Hiekan poisto

Talviaikana liukkaudentorjunnan yhteydessä kaduille levitetään hiekkaa, joka poistetaan keväisin. Pääsääntöisesti hiekan poisto ajoittuu huhti-toukokuulle. Hiekka poistetaan koneellisesti. Jotta hiekan aiheuttama katupölyn määrä olisi mahdollisimman vähäinen, käytetään hiekanpoiston yhteydessä vettä, jolla pölyä sidotaan.

Tontin omistajan vastuut talvikunnossapidossa

Tontinomistajan tehtäviin kuuluu tontin kulkutien auraus ja muut kunnossapitotehtävät. Myös aurauksessa tonttiliittymään syntyvän lumivallin poisto on tontinomistajan tehtävä. Tonteilta auratuille lumille tulee löytyä paikka omalta tontilta. Lumia ei saa siirtää kadun tai naapurin puolelle. Taloyhtiöissä pihojen ja pihakatujen aurauksesta vastaavat usein kiinteistönhuoltoyhtiöt.

Tontinomistajan tulee huolehtia myös siitä, että tonttiliittymän alla oleva avo-ojarumpu pysyy läpi vuoden toimivana poistamalla siitä jää, lumi, lehdet ja roskat, jotka estävät sadevesien kulkua.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa liittymästään ajoradan puoleisesta reunasta tai reunakivestä tontilleen saakka.

Yhteystiedot

Valvonta ja palvelupyynnöt:
Kunnossapitotyönjohtaja
Pauli Puurula
044 4883 401

Valvonta ja sopimukset:
Tekninen johtaja
Sami Puputti
044 4883 263

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi

Kuvituskuva; punainen taivaanranta, edustalla mannyn oksa.