Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kuntalain mukaan asetettava
nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Hallintosäännön § 20 mukaan
nuorisovaltuusto on yksi Sievin kunnan vaikuttamistoimielimistä.

Sievissä nuorisovaltuusto koostuu Jussinpekan koulun ja lukion oppilaskunnan nimeämistä oppilaista. Kunnanhallitus on pyytänyt molempia oppilaskuntia nimeämään 4 edustajaa nuorisovaltuustoon.

 

Nuorisovaltuuston ohjaajana ja kokousten sihteerinä toimii nuorisotyöntekijä Päivi Korkeakangas

Yhteystiedot

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Päivi Korkeakangas
044 4883485