Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kuntalain mukaan asetettava
nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Hallintosäännön § 20 mukaan
nuorisovaltuusto on yksi Sievin kunnan vaikuttamistoimielimistä.

Sievissä nuorisovaltuusto koostuu Jussinpekan koulun ja lukion oppilaskunnan nimeämistä oppilaista. Kunnanhallitus on pyytänyt molempia oppilaskuntia nimeämään 4 edustajaa nuorisovaltuustoon.

Nuorisovaltuustoon v.2023-2025:

Ohto Lehtola pj

Jalo Koskela

Aksel Pelkonen

Edla Timlin

Aida Korhonen

Minja Kamkilampi

Fiia Palola

Rebekka Aspfors

 

Nuorisovaltuuston ohjaajana ja kokousten sihteerinä toimii nuorisotyöntekijä Päivi Korkeakangas.

Yhteystiedot

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Päivi Korkeakangas
044 4883485