Vuorohoito

Lapsella on oikeus vuorohoitoon, mikäli perheen huoltajien säännöllisestä ja yhtäaikaisesta työstä tai opiskelusta johtuen lapsen hoitoajat ajoittuvat aikaiseen aamuun, ennen klo 6.00 tai myöhäiseen iltaan klo 18.00 jälkeen, viikonloppuun tai yöhön. Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon.

Hakeminen vuorohoitoon

Vuorohoitoa järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa Peipposten ryhmässä.  Voit hake lapsellesi vuorohoitoa sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Vuorohoitoa haettaessa vanhemmat/huoltajat toimittavat työnantajan todistuksen vuorotyöstä tai yrittäjät muun kirjallisen selvityksen työajoistaan, johon lapsen hoidon tarve perustuu. Todistus työnantaja

Lapsen hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin

Lapsen hoitoaika perustuu vanhempien/huoltajien yhteen sovitettuihin työvuoroihin. Lapsi voi olla vuorohoidossa, kun perheen molemmat huoltajat/yksihuoltajavanhempi ovat työvuorossa. Työnantajan todistus vuorotyöstä.

Vuorohoitoa järjestetään ennalta TietoEduun ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteella. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään perjantaihin klo 12 mennessä sovittujen käytänteiden mukaan. Määräaikaan mennessä tehdyt hoitoaikavaraukset toteutetaan.

Aukiolopoikkeukset

Vuorohoitoa tarjotaan kaikkina muina aikoina, paitsi juhlapyhinä (pääsiäinen, juhannus ja joulu) vuorohoitopäiväkoti on kiinni. Juhlapyhien varhaiskasvatuksen tarpeesta, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.