Rakennusvalvonta

Sievin kunnan rakennusvalvontaviranomainen on lupajaosto, joka on delegoinut osan toimivallastaan rakennustarkastajalle. Rakennustarkastaja valmistelee ja esittelee lupajaostolle käsittelyyn menevät asiat.

Nykyään rakennustarkastajan työpanosta ostetaan Ylivieskasta Sieviin  2 - 3 päivää viikossa. Rakennustarkastaja ja toimistosihteeri ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. 

Rakentamisen luvat haetaan lupapisteen kautta sähköisesti.

Siirry lupapisteeseen >> 

Rakennustarkastajan tekemien lupapäätösten julkipanot ovat nähtävillä  lupapisteen sähköisellä ilmoitustaululla.

Ajankohtaista

19.10.2023 ELY-keskuksen avustus rakennusperinnön hoitoon 

Vuonna 2024 myönnettävien avustusten haku on auki 17.10.-30.11.2023. Lue lisää: ELY rakennusperinnön hoito
 

9.10.2023
Valtakunnallinen Energiansäästöviikko 9.–15.10. jatkaa viime talven Astetta alemmas -kampanjaa.

Energiansäästön ajankohtaisia asioita löydät sivustolta: Astetta alemmas
 

1.3.2023 Sijaintikatselmukset

Kalajoen paikkatietopalveluiden mittausryhmä tekee tällä hetkellä rakennusten sijaintikatselmuksia ja maalämpökohteiden kartoituksia Kiiskilän suunnalla.

24.1.2023 Sijaintikatselmukset

Kalajoen paikkatietopalveluiden mittausryhmä tekee tällä hetkellä rakennusten sijaintikatselmuksia ja maalämpökohteiden kartoituksia Sievin aseman suunnalla.

Energia-avustus aurinkopaneeleiden hankintaan

Löydät lisätietoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tiedotteesta: tiedote aurinkopaneelit

Energiansäästölinkkejä

Astetta alemmas -kampanja (Motiva)
Tee se itse kotikatselmus - Tutki pientalosi energiankäyttö (pdf)
Hyvä arki kotona (Motiva)
Energiatehokas koti

Alueelliset energianeuvojat opastavat kotitalouksia ja taloyhtiöitä energiansäästössä, energiatehokkuuden parantamisessa sekä uusiutuvan energian käytön lisäämisessä.

Oman neuvojasi yhteystiedot löydät täältä: Kainuu, Pohjois-pohjanmaa, Lappi

8.7.2022 ASP-järjestelmän ehdot paranevat – muutokset voimaan vuoden 2023 alussa

Uudessa asuntosäästöpalkkiolaissa säästösopimuksen teon yläikäraja nostetaan nykyisestä 39 vuodesta 44 vuoteen. Lisäksi myös avopuoliso voidaan jatkossa rinnastaa tietyin edellytyksin aviopuolisoon silloin, kun toinen puoliso on jo täyttänyt 45 vuotta.

Oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annettua lakia muutettiin siten, että kahden ASP-lainan käyttäminen yhteisen asunnon hankintaan nostaa myös lainan enimmäismäärää. Jatkossa korkotukilainaa voidaan myöntää 50 prosenttia enemmän silloin, kun molemmat asunnonhankkijat käyttävät kauppaan omat ASP-lainansa.

Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaista valtion takausvastuun enimmäismäärää nostettiin 50 000 eurosta 60 000 euroon.

11.6.2021 Työsuojeluviranomainen ohjeistaa pientalotyömaiden rakennuttajia

Työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan pientalotyömaiden työturvallisuudessa on paljon puutteita. Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista

1.3.2021 Rakentamisen päästöjä voidaan nyt vertailla – uusi päästötietokanta on julkaistu.

Palvelusta selviää Suomessa käytössä olevien rakennustuotteiden sekä rakentamisen prosessien ja palveluiden keskimääräisiä päästötietoja. Kansallinen tietokanta mahdollistaa rakennusten hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskentaa. Näitä laskelmia tarvitaan, kun rakennusten vähähiilisyyttä aletaan ohjata lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

 

 

 

 

Yhteystiedot

rakennustarkastaja
Tuure Viljamaa
044 4883 265 (ti - ke) 

toimistosihteeri
Merja Honkala
044 4883 268 (ti-to)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 

Sievin kunnantalo kesällä
Rakennusvalvonta: Haikolantie 16 85410 Sievi

Linkit

Lupajaoston jäsenet:
toimielimet kokoonpanohaku.