Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla esitellään Sievin kunnassa vireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavat.

Ajankohtaista
Malakakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.2.-24.3.2023.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (PÄIVÄLÄN ALUEEN POHJOISOSA)

Asemakaavasuunnittelun kohteena on kirkonseudun asemakaava-alueen länsilaidalla sijaitseva Päivälän alue, joille paikallinen maa- ja metsätalousyrittäjä haluaa laajentaa yritystoimintaansa rakentamalla kaksi kasvihuonetta. Asemakaavalla tutkitaan yritystoiminnan tarpeisiin sopivan rakennuspaikan sijoittuminen. Samassa yhteydessä tarkastellaan alueen kiinteistöille johtavien liikenneväylien tarkoituksenmukaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021 - 5.1.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.12.2021)
 

 

KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoimarakentamisen soveltuvuuttaa Kenkäkankaan hankealueella. Hankealue sijaitsee Sievin kunnan eteläosassa Toholammin kuntarajan läheisyydessä. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammen keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km Haapajärven keskustasta länteen. Hankkeen aikana tutkitaan kahta totetutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.9.2022)

 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus.

 

 

MALAKAKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoimarakentamisen soveltuvuuttaa Malakakankaan hankealueella. Hankealue sijaitsee Sievin kunnan luoteisosassa rajoittuen Kannuksen kuntarajaan. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Sievin keskustasta länteen, noin 13 km Kannuksen keskustasta itään ja noin 32 km Kalajoen keskustasta etelään. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 12 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 7 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.2. - 24.3.2023 välisenä aikana, jolloin siitä voi jättää palautetta.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 27.2.2023 klo 17 Sievin kunnantalolla valtuustosalissa (Haikolantie 16, 85410 Sievi) sekä verkkolähetyksenä. Verkkolähetykseen pääset tästä linkistä. Tilaisuudessa esitellään sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä että kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Ohjeet Teams-tilaisuuteen: 

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (16.1.2023)

Kuulutus

Mielipidelomake (tulostettava)

Mielipidelomake (nettiversio)

 

Malakakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus. Semecon Oy kerää kyselyllä tietoja hankealueesta asukaskyselyllä. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://forms.office.com/e/M63rbZffP8.

 

 

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Sami Puputti
044 4883 263

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi