Rakennustöiden aloitusilmoitus

Rakennusluvan saavuttaessa lainvoiman voidaan rakentaminen aloittaa, mikäli rakennushankkeelle on vastaava työnjohtaja hyväksyttynä. Ilmoita rakennustyön aloittamisesta rakennusvalvontaan joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia rakennushankkeita.

Rakennuksen paikan merkitseminen ei vielä tarkoita rakennustyön aloittamista. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustusten valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen (aletaan rakentaa perustusten päältä ylöspäin). Lupaa vaativissa rakennuksen korjaus- ja muutostöissä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Yhteystiedot

rakennustarkastaja
Harri Häivälä
044 4883 265

toimistosihteeri (maanantai ja tiistai)
Merja Honkala
044 4883 268

toimistosihteeri (keskiviikko ja torstai)
Anne Huhtala
044 4883 207

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi