Rakennustöiden aloitusilmoitus

Rakennusluvan saavuttaessa lainvoiman voidaan rakentaminen aloittaa, mikäli rakennushankkeelle on vastaava työnjohtaja hyväksyttynä. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan joko puhelimitse tai sähköpostilla.


Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustusten valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Lupaa vaativissa rakennuksen korjaus- ja muutostöissä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Yhteystiedot

rakennustarkastaja
Harri Häivälä
044 4883 265

toimistosihteeri
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi