Ympäristö

Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on lupajaosto, joka on delegoinut osan toimivallastaan ympäristösihteerille. Ympäristösihteeri valmistelee ja esittelee lupajaoston käsittelyyn menevät asiat.

Ympäristöviranomaisen kuulutukset ja ilmoitukset voit lukea Sievin kunnan sähköiseltä ilmoitustaululta.

Ajankohtaista

7.12.2022
Kompostointi-ilmoitus elintarvikebiojätteen kompostoinnista

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu uudistuneeseen jätelakiin ja koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Ilmoitus tulee tehdä vaikkei kompostointi olisi ympärivuotista. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä 31.12.2022 mennessä. 1.1.2023 jälkeen aloitetusta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus kahden kuukauden (2 kk) sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoituslomakkeen voit  ladata: Jokilaaksojen jätelautakunnan verkkosivuilta.

20.11.2022
Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista. Oppaan voit ladata vesi.fi-verkkopalvelusta.

4.7.2022
Metsähallitus on julkaissut luonnonmuistomerkkejä koskevan uudistetun aineiston. 

Esitteessä kerrotaan, mikä on luonnonmuistomerkki, miten voit hakea niille rauhoitusta, miten niitä ylläpidetään ja milloin luonnonmuistomerkille voi hakea rauhoituksen lakkautusta. Sähköinen julkaisu: Luonnonmuistomerkit -esite . Lomakkeen, jolla rauhoitusta voit hakea ja muuta lisätietoa löydät Metsähallituksen sivustolta: Luonnonmuistomerkit

Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2022 korvaten voimassa olleet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräyksien suurimmat muutokset koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteita, kompostointia ja keräykseen soveltuvia jäteastioita.

Lue lisää: Vestian sivustolta

Väyläviraston tiedote 10.6.2022: Tienvarsiniitot tuovat turvallisuutta ja tukevat luonnon monimuotoisuutta.

Kesäkuusta lähtien maanteiden varsille ilmestyvät viheralueiden hoitajat työkoneineen. Väylävirasto muistuttaa, että autoilijoiden ja muiden tielläliikkujien on otettava niittoja tekevät työkoneet huomioon. Tien reunoilla ja sivuojien luiskissa liikkuvien työkoneiden kulkua kannattaa ennakoida ja tarvittaessa hiljentää vauhtia vaaratilanteiden välttämiseksi. Lue lisää: Väyläviraston tiedotteesta.

Valtakunnalliset vieraslajitalkoot 23.5.–31.8.2022

Kannustamme talonyhtiöitä ja yksityisiä maanomistajia torjumaan kurttulehtiruusua sekä komealupiinia ja jättipalsamia omilta pihoiltaan.
Erityisesti uudelle alueelle levinnyt yksittäinen komealupiini kannattaa heti kitkeä pois tai ainakin katkaista sen kukintovarret ennen siementen kypsymistä. Tällä tavalla voidaan estää lupiinin leviämistä lähiympäristöön ja vähentää maaperässä säilyvien siemenien määrää. 
Lue talkoista: Soolotalkoot

1.9.2020 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen 

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää ympäristösihteeriltä lupamenettelyjen yhteensovittamista.
Lue lisää ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta

6.5.2020  Aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelu 

Kaikkia valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Koko hakuprosessin voi tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.  Lisätietoa asiointipalvelusta aluehallintoviraston sivustolla.

 

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Reijo Peltokorpi
044 4883 264

toimistosihteeri 
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 

Kunnantalo syksyllä.
Ympäristönsuojelu: Haikolantie 16  85410 Sievi

Linkit

Lupajaoston jäsenet:
toimielimet kokoonpanohaku