Ympäristö

Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on lupajaosto, joka on delegoinut osan toimivallastaan ympäristösihteerille. Ympäristösihteeri valmistelee ja esittelee lupajaoston käsittelyyn menevät asiat.

Ympäristöviranomaisen kuulutukset ja ilmoitukset voit lukea Sievin kunnan sähköiseltä ilmoitustaululta.

Ajankohtaista

16.5.2023
Ruoppauksista ja niitoista tehdään ilmoitus jatkossa aluehallinnon asiointipalvelussa.

Uudella lomakkeella voit ilmoittaa täysin sähköisesti ruoppauksista tai niitoista. Asiointipalvelussa voit lisätä kaikki tarvittavat liitteet. Asiointipalvelun osoite on: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

6.4.2023
Sievin kunta on mukana Ylen Miljoona roskapussia -kampanjassa (13.4.–14.6.2023)

Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa keräämällä roskia ja kirjaamalla kerätyt roskapussilliset laskuriin.
Yhdessä suomalaisten kanssa roskia keräävät Ylen tutut kasvot, toimittajat Inka Henelius, Olli Haapakangas ja Mikko “Peltsi” Peltola sekä meteorologit Kerttu Kotakorpi ja Anniina Valtonen. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio.
Lue lisää ja katso kampanjassa mukana olevat kunnat Mikä miljoona roskapussia -sivustolta.

1.3.2023
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toteuttanut videon tukemaan maatilojen varautumista vesihuollon häiriötilanteisiin.

Videon tarkoitus on myös ohjata ja selventää vastuita vesihuoltopalveluiden tarjoajien ja suurten vedenkäyttäjien, kuten eläintilojen kesken, ja avata keskustelua näiden välillä. Video on suunnattu maaseudulla vesihuoltopalveluja tuottaville vesilaitoksille ja laitosten palveluja käyttäville asiakkaille. Video on katsottavissa ELY-keskuksen YouTube-kanavalta, osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=ui7HeBs7isQ

7.12.2022
Kompostointi-ilmoitus elintarvikebiojätteen kompostoinnista

1.1.2023 jälkeen aloitetusta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle kahden kuukauden (2 kk) sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoituslomakkeen voit  ladata: Jokilaaksojen jätelautakunnan verkkosivuilta.

20.11.2022
Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista. Oppaan voit ladata vesi.fi-verkkopalvelusta.

4.7.2022
Metsähallitus on julkaissut luonnonmuistomerkkejä koskevan uudistetun aineiston. 

Esitteessä kerrotaan, mikä on luonnonmuistomerkki, miten voit hakea niille rauhoitusta, miten niitä ylläpidetään ja milloin luonnonmuistomerkille voi hakea rauhoituksen lakkautusta. Sähköinen julkaisu: Luonnonmuistomerkit -esite . Lomakkeen, jolla rauhoitusta voit hakea ja muuta lisätietoa löydät Metsähallituksen sivustolta: Luonnonmuistomerkit

Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2022 korvaten voimassa olleet jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräyksien suurimmat muutokset koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteita, kompostointia ja keräykseen soveltuvia jäteastioita. Lue lisää: Vestian sivustolta

Väyläviraston tiedote 10.6.2022: Tienvarsiniitot tuovat turvallisuutta ja tukevat luonnon monimuotoisuutta.

Kesäkuusta lähtien maanteiden varsille ilmestyvät viheralueiden hoitajat työkoneineen. Väylävirasto muistuttaa, että autoilijoiden ja muiden tielläliikkujien on otettava niittoja tekevät työkoneet huomioon. Tien reunoilla ja sivuojien luiskissa liikkuvien työkoneiden kulkua kannattaa ennakoida ja tarvittaessa hiljentää vauhtia vaaratilanteiden välttämiseksi. Lue lisää: Väyläviraston tiedotteesta.

Valtakunnalliset vieraslajitalkoot 23.5.–31.8.2022

Kannustamme talonyhtiöitä ja yksityisiä maanomistajia torjumaan kurttulehtiruusua sekä komealupiinia ja jättipalsamia omilta pihoiltaan.
Erityisesti uudelle alueelle levinnyt yksittäinen komealupiini kannattaa heti kitkeä pois tai ainakin katkaista sen kukintovarret ennen siementen kypsymistä. Tällä tavalla voidaan estää lupiinin leviämistä lähiympäristöön ja vähentää maaperässä säilyvien siemenien määrää. 
Lue talkoista: Soolotalkoot

1.9.2020 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen 

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää ympäristösihteeriltä lupamenettelyjen yhteensovittamista.
Lue lisää ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta

6.5.2020  Aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelu 

Kaikkia valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Koko hakuprosessin voi tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.  Lisätietoa asiointipalvelusta aluehallintoviraston sivustolla.

 

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Reijo Peltokorpi
044 4883 264Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 

Kunnantalo syksyllä.
Ympäristönsuojelu: Haikolantie 16  85410 Sievi

Linkit

Lupajaoston jäsenet:
toimielimet kokoonpanohaku