Ympäristö

Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristölautakunta, joka on delegoinut osan toimivallastaan ympäristösihteerille. Ympäristösihteeri valmistelee ja esittelee lautakuntakäsittelyyn menevät asiat.
 

Ajankohtaista

Ympäristöministeriön verkkokysely suomalaisille 19.1.-19.2.2021

Ympäristöministeriö pyytää näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, miten päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Kyselyn vastaukset auttavat uuden keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa. Kyselyn teemat liikenne, ruokailu ja asuminen koskettavat jokaisen suomalaisen arkea ja muodostavat myös valtaosan hiilijalanjäljestämme. Kyselyssä esitetään erilaisia mahdollisia päästöjä pienentäviä toimenpiteitä ja tiedustellaan niiden vaikuttavuutta vastaajan toimintaan sekä hyväksyttävyyttä. Lisäksi omia ajatuksiaan voi avata syvällisemmin avoimissa vastauksissa. Käy vastaamassa millaiset päästöjä pienentävät toimet sinä koet toimiviksi ja reiluiksi.

1.9.2020 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen 

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää ympäristösihteeriltä lupamenettelyjen yhteensovittamista.
Lue lisää ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta

6.5.2020  Aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelu 

Kaikkia valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Koko hakuprosessin voi tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.  Lisätietoa asiointipalvelusta aluehallintoviraston sivustolla.

 

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Reijo Peltokorpi
044 4883 264

toimistosihteeri
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 

Kunnantalo syksyllä.
Ympäristönsuojelu: Haikolantie 16  85410 Sievi

Linkit

Ympäristölautakunnan jäsenet:
toimielimet kokoonpanohaku