Kunnan avustukset

Kunnanhallituksen myöntämät avustukset

Sievin kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille tai muille toimijoille. Avustukset haetaan vapaamuotoisella anomuksella tai yleisavustuslomakkeelle alkuvuodesta.

Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202

Vapaa-aikalautakunnan myöntämät avustukset


Yleis- ja kohdeavustukset

Sievin kunnan vapaa-aikalautakunta jakaa kaksi kertaa vuodessa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia talousarvioon varatun summan verran. Yleisavustusta voivat hakea rekisteröityneet seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Sievi. Kohdeavustusta voivat hakea yhdistysten lisäksi vapaat ryhmät ja yksityiset toimijat, joiden toiminta on kuntalaisia palvelevia.

Keväisin on haussa toiminnan yleisavustukset ja syksyllä kohdeavustukset. Avoinna olevista avustuksista tiedotetaan kunnan internetsivuilla ajankohtaista osiossa, paikallislehti Sieviläisessä sekä kunnan tiedotuslehtisessä.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310

https://webropol.com/s/yleisavustukset2021