Perusopetus

Sievissä on 6 alakoulua (1-6 luokat). Lauri Haikolan koulussa toimivat koko kunnan yhteiset pienryhmät sekä 4-5 esiopetusryhmää.

Vuosiluokat 7-9 opiskelevat koulukeskuksessa Jussinpekan yläkoulussa. Myös lukio toimii koulukeskuksessa.

Sievin koulutoimen yhteistyö kotien kanssa tarkoittaa ennen muuta yhteistä kasvatustavoitetta. Pyrkimyksenä on kasvattaa oppilaista myönteisiä ja yhteistyökykyisiä kansalaisia. Koululaitos tarjoaa oppilaille perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten. Oppimisen ohessa edistetään persoonallisuuden kasvua järjestämällä siihen tarvittavaa opetusta, kasvatuksellista ohjausta ja riittäviä oppilashuollollisia palveluja.

Toimi näin

Huoltaja ilmoittaa lapsensa perusopetukseen sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Koulutoimistosta lähetetään tiedote perusopetuksen aloittavien huoltajille.

Toimipiste

Haikolantie 16
85410 SIEVI

Yhteystiedot

Jyringin koulu 044 4883 341
Järvikylän koulu 044 4883 342
Kiiskilän koulu 044 4883 343
Korhosen koulu 044 4883 344
Lauri Haikolan koulu 044 4883 421
Leppälän koulu 044 4883 421
Jussinpekan koulu (yläkoulu) 
044 4883 249
Lukio 044 4883 249

Asiointikanavat