Toimielimet ja luottamushenkilöt

Sievin kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä:
Suomen Keskusta 18, Perussuomalaiset 6, Vasemmistoliitto 2 ja Kansallinen Kokoomus 1.

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä:
Suomen Keskusta 6, Perussuomalaiset 2 ja Vasemmistoliitto 1.

Lautakuntia on yhteensä kuusi:
Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
Koululautakunta (9 jäsentä)
Tekninen lautakunta (7 jäsentä)
Vapaa-aikalautakunta (9 jäsentä)
Ympäristölautakunta (7 jäsentä)