Semecon Oy Malakakankaan tuulipuisto tiedotus ja keskustelutilaisuus 1.12.2022 klo 18.00

Malakakankaan tuulivoimapuiston hanke-esittely

 

Torstaina 1.12. klo 18.00 alkaen (kahvitarjoilu kello 17.30) Kukonkylä, Kukonkoski, Poleentie 29 Sievi.

 

Semecon Oy suunnittelee Sievin kunnan Malakakankaalle noin 10 voimalan tuulivoimapuistoa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta.

 

Hankevastaavana toimii vuonna 2018 Ylivieskassa perustettu Semecon Oy, Olli Malkamäki.

Hanketta ja suunnittelua esittelee YVA- ja kaavakonsultti Lauri Solin Alusta Consulting Oy.

 

Tilaisuuteen vois osallistua myös etäyhteyksillä, Teams-linkki tilaisuuteen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYyYzJmYzMtNTkwMy00MDM4LWFmOWMtYzUxNDg0ZDRiZWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b59e3457-b8e5-4e84-a12e-be1a39c4b0cd%22%2c%22Oid%22%3a%223837e4c4-d087-42bf-801a-df558a1bc18a%22%7d