Sivistysjohtajan mietteitä menneestä lukuvuodesta

Olen saanut olla menneen vuoden aikana mukana Kuntaliiton ja Opetushallituksen järjestämässä Sivistystoimen huippujohtajakoulutuksessa. Koulutus on antanut paljon eväitä omaan työhön niin asiantuntijoiden kuin kollegojen kautta. Kouluttautuminen työnohella vaatii arjen organisointia, koulutusmatkat Helsinkiin kiireisessä työssä tuo lisähaasteita. Vaikka mennyt lukuvuosi on ollut monivaiheinen ja työntäyteinen, päällimmäisenä on kuitenkin kiitollisuuden tunne. Olen kiitollinen Sievin kunnalle, jossa kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään itseä. Olen kiitollinen siitä, että pääsin mukaan koulutusohjelmaan. Työssäni on tärkeää verkostoituminen. Se onkin yksi tärkeimmästä koulutuksen annista.  
 

Menneet vuodet ovat olleet poikkeuksellisia. Kokeneet kollegat ovat todenneet, ettei tämmöistä aikaa ole heidän urallaan toiste ollut. Minulle tämä on ollut sivistystoimen arkea. En tiedä siitä aiemmasta normaalista. Kolme vuotta sitten tullessani sijaiseksi nykyiseen työhöni takana oli raskas etäopetuskevät pandemian keskellä. Sen jälkeen on ollut poikkeusaikoja Euroopassa käytävän sodan ja energiakriisin myötä. Emme tiedä tulevasta. Mutta varaudumme. Suunnittelemme ja harjoittelemme, miten toimimme kriisitilanteissa. 
 

Mutta siihen, mihin pystymme vaikuttamaan, on peruspalvelut, ja niiden mahdollisimman sujuva ja turvallinen toteutuminen. Juuri päättyneen lukuvuoden alkaessa painotimme yhdessä koulujen esihenkilöiden kanssa perusasioihin keskittymistä. Iloitsimme siitä, että saamme taas kokoontua suurempiin tapaamisiin, koulujen juhliin ja urheilutapahtumiin. Näin toimimme myös tulevana lukuvuonna. Yhtenä monialaisena oppimiskokonaisuuden teemana on koulujen välinen yhteistyö. Sitä tulemme erityisesti painottamaan. Yhä kasvava ja monipuolistuva Urheilupuisto antaa hienot puitteet yhteisille liikuntapäiville.  
 

Menneen lukuvuoden aikana tapahtunut sote-uudistus toi oppilashuoltoon muutoksia. Valitettavasti lainmukaiset koululaisten lääkäripalvelut eivät toteutuneet suunnitellusti suuren lääkäripulan takia. Psykologipalvelut pysyivät ennallaan, mutta edelleen alimitoitettuna psykologipulan takia. Jos näissä palveluissa on paljon resurssin puutetta, niin voidaan todeta ja iloita, että sote-uudistuksen myötä saamme jatkossa lisää kuraattoriresurssia. Myös tärkeäksi koettu koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja jatkaa. 
 

Jyringin koulun yhteyteen perustettu Silmu-luokka on löytänyt paikkansa ja osoittanut tarpeellisuutensa yhtenä erityisopetuksen muotona. Olemme yhdessä todenneet, että nyt tarjonta alkaa vastata kysyntää. Toiminnan keskiössä on lapset, ja menetelmät ja toimintatavat tukevat lapsen kasvua. Silmu-luokka on saanut positiivista huomiota myös lähiseudulla. Oulun sairaalakoulun erityisopettajien vierailu oli kannustava. Myös lähikunnista on osoitettu mielenkiintoa luokan toimintaa kohtaan ja vierailukäyntejä Silmuun on sovittu. Tätä toimintaa tulemme myös tulevina vuosina jatkamaan ja kehittämään. 
 

Mennyttä lukuvuotta ja tulevan lukuvuoden suunnittelua on varjostanut epätietoisuus kouluverkon tilanteesta. Olen esittänyt luottamushenkilöille toiveen, että jatkossa tulevan lukuvuoden kouluverkko tulee olla tiedossa edellisenä syksynä. Se on sekä perheiden että opetuksen järjestäjien etu. Kahden vaihtoehdon välillä suunnittelu ja epätietoisuus on kuormittavaa.  
 

Huoli tulevien vuosien opetuksen järjestämisen resursseista on todellinen. Viime aikoina olemme päässeet tilanteeseen, jossa meillä alkaa koulunkäynninohjaajien määrä vastata kysyntää. Myös erityislasten olosuhteet ovat saatu hyvälle tasolle. Valitettavasti säästöpaine on hintojen huiman nousun ja kouluverkon entisellään pysymisen myötä suuri. Säästöt syntyvät pienistä puroista, ja ne syntyvät ja heijastuvat läpi kunnan. Tässä tilanteessa emme voi pitää kiinni edellisen valtuustokauden aikana tehdystä linjauksesta, jossa yhdessä todettiin, ettei alle kolmen opettajan koulua Sievissä enää ole. Tämä tehty linjaus on ohjannut myös minua kouluverkon valmistelutyössä. Liian pieni koulu on aina herkkä haavoittumaan. Mutta emme voi myöskään pitää kouluja vähintään kolmeopettajaisina riippumatta oppilasmäärästä. Alle 40 oppilaan koulu on lähtökohtaisesti kaksiopettajainen koulu. Emme voi palkata alle kymmenen lapsen ryhmälle yhtä opettajaa, kun naapurikylällä yhdellä opettajalla on samalla palkalla yli 20 oppilasta. Tulemme tekemään kaikkemme, jotta kouluarki olisi mahdollisimman sujuva ja turvallinen myös tulevana lukuvuonna kaikille sieviläisille lapsille ja nuorille. 
 

Jos joku tilanteessa lohduttaa, on tieto siitä, että läpi Suomen muutkin sivistysjohtajat painivat samojen haasteiden kanssa. Pienenevät ikäryhmät, heikot taloudelliset näkymät ja yhteiskunnallinen vallitseva epätietoisuuden tila luo omat haasteensa sivistyspalveluiden suunnitteluun. Mutta verkostoitumisessa on voimaa, yhdessä menemme eteenpäin, kuitenkin luottavaisin mielin. 
 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää sinulle! 

Teemu Pelkonen 
sivistysjohtaja 
 

Kolumni on julkaistu lyhennettynä Sieviläisessä 14.6.2023

Kesämaisema.