Sivistystoimen ajankohtaiskatsaus

Mennyttä koulujen lukuvuotta ja varhaiskasvatuksen toimintakautta on leimannut vahvasti korona ja sen tuomat haasteet ohjeistusten ja suurten poissaolomäärien myötä. Poikkeusajat on vaatinut työntekijöiltä ja johtajilta turnauskestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Nyt voimme todeta, että selvisimme, ja edessä on ansaittu kesäloma!

Sivistystoimessa eletään hetkessä, ja reagoidaan tarvittaessa muutoksiin. Katse on vankasti tulevissa vuosissa. Kevään aikana on huomattu, että elämme Sievissä murrosvaihetta. Syntyvyys on asettunut ennusteiden mukaisesti noin 50 lapseen vuodessa. Tämä on noin puolet vähemmän siitä, mitä meillä on tällä hetkellä yläkoulujen vuosiluokilla oppilaita. Muutos on merkittävä, johon tulee reagoida. Realistisesti voimme todeta, että positiivisella muuttoliikenteelläkään emme saa laskusuuntaa pysäytettyä, mutta hidastettua sitä voimme. Vaikka syntyvyys on Sievissä laskenut, on varhaiskasvatuksen tarve kevään aikana selkeästi kasvanut.

Tulevina vuosina joudumme miettimään opetuksen järjestelyjä kokonaisuutena. Emme voi katsoa tilannetta pelkästään yksittäisen kylän näkökulmasta. Kunnan rahat on kaikkien kuntalaisten yhteiseen käyttöön. Toimintaa tulee miettiä niin, että voimme järjestää opetus ja varhaiskasvatus taloudellisesti ja laadullisesti järkevästi ja lakiin perustuen. Ryhmäkoot tulee olla maltilliset ja tuntijaot mahdollisia jatkossakin.

Keskustelut kouluverkon ympärillä ovat kevään aikana nousseet esille. Keskustelu on usein tunnepitoista, ja vastakkainasettelua tehdään kyläkoulujen ja keskustan koulun välillä. Pitää muistaa, että Sievissä ei tule koskaan olemaan isoa koulua. Keskustan koulussa on yhtä pätevä henkilökunta kuin pienilläkin kyläkouluilla. Ryhmäkoot Lauri Haikolan koulussa on tänä lukuvuonna olleet hyvin maltilliset (12-22 oppilasta/ryhmä). Huoli siitä, ettei opettaja kerkeäisi huomioida oppilasta yksilöllisesti isommassa koulussa, ovat turhia. Ei koulun koko vaikuta siihen, miten opettaja huomioi oppilasta. On hyvä muistaa, että isommassa koulussa henkilöstöresurssi on monimuotoisempaa ja oppilashuollon palvelut ovat koko ajan saatavilla. Nämä ovat merkittäviä kouluarjen laadun tekijöitä, joita ei voida unohtaa kouluverkon tulevaisuudesta keskustellessa.

Kevään aikana on tehty useita valintoja vakinaisiin toimiin ja virkoihin. Koulukeskukseen perustettiin musiikinopettajan virka, johon valittiin FM Minna Huhtala. Hän on toiminut määräaikaisesti musiikinopettajana edelliset kaksi lukuvuotta. Loppukeväästä varhaiskasvatukseen valittiin vakinaisiin toimiin lastenhoitajiksi Niina Jylhä, Anu-Kaisa Syrjälä, Pinja Kiiskilä ja Maria Halonen. Ryhmäavustajaksi vakinaistettiin Maarit Lindqvist.

Sievin kunnalle tehdään kuluvan vuoden aikana joukkoliikennesuunnitelma. Suunnitelman pohjalle tullaan rakentamaan tulevana vuonna koulukyytikilpailutus. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen, riittävän kattava joukkoliikenne, joka on sekä koululaisten että kaikkien kuntalaisten käytössä. Koulukyydit tullaan keskittämään ensisijaisesti joukkoliikenteeseen.

Nyt on aika onnitella koulujen henkilökuntaa ja oppilaita sekä varhaiskasvatuksen väkeä menneestä lukuvuodesta ja toimikaudesta! Kiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä kotien kanssa!

Onnittelut kuuluu myös varhaiskasvatuspalveluille Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n Vuoden Liikuntateko 2021 - palkinnosta! Tämä on osoitus aktiivisesta toiminnasta lasten liikuntakasvatuksen edistämiseksi.

Lämpimät onnittelut kaikille uusille ylioppilaille ja ammattiin valmistuneille!

Aurinkoista kesää!

Teemu Pelkonen sivistysjohtaja