Tiedote tuulivoimaohjelman etenemisestä

Valtuustoaloitteen pohjalta Sievin kuntaan on käynnistetty kaavoitusta ohjaavan tuulivoimaohjelman laatiminen. Tuulivoimaohjelman tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Sievin tuulivoimarakentamisen tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Ohjelmassa tullaan esittämään selkeät kriteerit ja periaatteet tuulivoimarakentamisen ohjaukseen. 

Keskiviikkona 18.1 ohjausryhmä kokoontui Sweco Infra&Rail Oy:n kanssa, joka kumppanina tuulivoimaohjelman valmistelussa. Tuulivoimaohjelman laatimisessa ollaan vaiheessa, jossa toivotaan kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä tuulivoimaan. Työryhmä on valmistellut kuntalaiskyselyn, joka tulee olemaan avoinna 1.-19.2 ja siihen on mahdollisuus vastata sekä sähköisesti, että kirjallisesti.  

Tarkemmat ohjeet ja kysely julkaistaan kunnan verkkosivuilla, paperiset kyselyt ovat noudettavissa sekä kunnantalon neuvonnasta, että kirjastosta. Kyselyyn voi vastata anonyymisti. 

Tietoa tuulivoimaohjelmasta ja työn etenemisestä on kerrottu tarkemmin hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.sievi.fi/tuulivoimaohjelma.