Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistuu 1.8.2022

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea. Lain mukaan lapsen tuen järjestämisen periaatteet, käytännöt ja käsitteet tulee toteuttaa lapsen edun mukaisesti.  Varhaiskasvatukseen säädetyssä kolmiportaisen tuen mallissa lapselle annettavan kehityksen ja oppimisen tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen kuten perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen tukitoimet ovat varhaiskasvatuksen tietoista tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lasten tarpeiden mukaisesti.

TukikaavioYleinen tuki muodostuu yksittäisistä tukimuodoista ja toteutetaan lapsen omassa ryhmässä osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa.

Tehostettu tuki aloitetaan, jos yleinen tuki ei riitä lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tukimuodoista. Tehostetusta tuesta tehdään hallintopäätös.

Erityinen tuki aloitetaan lapsen kasvun ja oppimisen tueksi, jos tehostettu tuki ei riitä. Erityinen tuki muodostuu useista tukimuodoista, on jatkuvaa ja kokoaiaista. Erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös.

Tiedotamme kolmiportaiseen tukeen liittyen vielä tarkemmin toimintakauden alkaessa syksyllä 2022

 

Yhteistyöterveisin
Varhaiskasvatuspalvelut