Kadut ja tiet

Kunnan alueella olevat tiet jaetaan kolmeen ryhmään. Näitä ovat kadut, jotka ovat asemakaavan mukaisesti suunniteltuja ja rakennettuja teitä, joiden ylläpitovastuu on kunnalla. Maantiet ovat nimensä mukaisesti valtion omistamia ja ELY-keskuksen ylläpitämiä teitä. Maantiet erottaa pääsääntöisesti sinisistä opasteviitoista. Loput tiet ovat yksityisteitä, joita ylläpitävät tiekunnat tai järjestäytymättömillä teillä kiinteistöjen omistajat.

Palvelupyynnöt kaduilla ja maanteillä

Katuja ja kadun kuntoa koskevat palautteet ja ilmoitukset voi tehdä teknisten palveluiden kunnossapitotyönjohtajalle tai toimistosihteerille sähköpostitse. Mikäli havaittu ongelma voi aiheuttaa vaaraa hengelle tai omaisuudelle, pyydämme olemaan yhteydessä puhelimitse.

Maanteitä koskevista palautteista ja ilmoituksista annetaan tarkemmat ohjeet liikenteen asiakaspalvelu sivustolla.
Liikenteen asiakaspalvelu - ely - ELY-keskus Liikenteelle vaaraa aiheuttavissa tilanteissa ole yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan 0200 2100.