Rakentamisen luvat ja lomakkeet

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin ja korjaamiseenkin tarvitaan yleensä lupa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa. Sievin rakennusjärjestyksessä on määritelty ne rakennushankkeet, joissa lupamenettelyn asemasta sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Rakennusvalvonnan henkilöstö antaa ohjeita ja neuvoja sekä tarvittavista luvista että lupamenettelystä.

Ennakkotieto sähköisestä lupamenettelystä

Sievissä tulee vielä toistaiseksi lupahakemukset liitteineen toimittaa meille perinteisesti paperisina. Vuonna 2020 siirrymme sähköiseen lupapalveluun eikä paperisia piirustuksia ja hakemuksia enää sitten tarvitse toimittaa. 

 

Yhteystiedot

rakennustarkastaja 
Harri Häivälä
044 4883 265

toimistosihteeri
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 

Lomakkeet

Lupahakemus

Rajanaapurin suostumus

Rakennuksen purkaminen (ilmoitus/lupa)