Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksessa on käytössä kolme sähköistä kanavaa. Kunnan nettisivuille on koottu varhaiskasvatuksen yleiset asiat, sähköiseen asiointipalveluun asiakaspäätökset ja TietoEdu-sovellukseen hoitoajat. 

Sievin kunnan varhaiskasvatuspalveluiden sähköiset palvelut

Uudet asiakkaat: Sähköinen varhaiskasvatushakemus ja asiakasmaksulaskuri

Palvelu ei edellytä tunnistatumista. Sähköisestä asioinnista löydät seuraavat palvelut:
-    Varhaiskasvatushakemuksen, kerhohakemuksen
-    Arvion perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaisesti
-    Sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. Päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistutumalla palveluun sivussa olevan linkin kautta.

Nykyiset asiakkaat: Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä voimassa ole-vaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta. Tunnistustavaksi voit valita pankkitunnistautumisen, mobiili-varmenteen tai varmennekortin. Palvelun tuetut selaimet: Chrome kolme uusinta veriota, Firefox kolme uusinta versioita, IE10 ja IE11.

Sähköisestä asioinnista löydät seuraavat palvelut:
-    Varhaiskasvatushakemus, kerhohakemus
-    Siirtohakemus
-    Yhteystietojen muutos
-    Arvio perheen asiakasmaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan
-    Korkeimman asiakasmaksun hyväksyminen
-    Tulonselvityksen ja muiden liitteiden lähettäminen
-    Hoitopaikan irtisanominen (katkaisee hoitosuhteen, jolloin paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.
-    Sähköisen tiedoksiannon hyväksyminen, jolloin päätöksen valmistumisesta lähetetään säh-köposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. 

Hoitoaikojen ilmoittaminen TietoEdu sovelluksella

TietoEdun hoitoajat – toiminto on sähköinen hoitoaikavaraus, joka toimii puhelimeen ladattavan sovelluk-sen (TietoEdu) kautta tai internetselaimella. TietoEdun mobiili-sovellusta voi käyttää Android ja iOS lait-teissa. Web-sovellusta käytetään internetselaimessa. Parhaiten palvelu toimii Google Chromella tai Mozil-la Firefoxilla. Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. TietoEdu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hoitoajat toiminnon kautta päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten huoltajat ilmoitta-vat lasten varatut hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat poissaolot. Jokaiselle päivälle on muistettava tehdä joko hoitoaika- tai poissaolomerkintä. Sovellus on helppokäyttöinen ja tarjoaa huoltajille mahdollisuuden seurata lapsen varattujen ja toteutuneiden tuntien kertymää.

Hoitoajat ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti (15 min tarkkuudella) ja ilmoitettuja hoitoaikavarauksia noudatetaan niin tuonti- kuin hakutilanteissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelu tehdään huoltajien varaamien hoitoaikojen perusteella.