SILMU - kuntouttava alakoulun pienryhmä

SILMU kuntouttava alakoulun pienryhmä on uudenlainen erityisopetuksen malli lapsille, joilla on tunnepuolen ja käyttäytymisen sekä erilaisia oppimisen haasteita. 

Silmu-luokassa vuorovaikutustaitoja hiotaan ja samalla kohotetaan oppilaan itsetuntoa. Yhteistyökumppanina toimii Isokummun lammastila, joka on erikoistunut Green care-toimintaan. Lammastilalla lapsi käsittelee tunnetaitoja ja itsetuntemusta eläinten ja maatilatöiden parissa.
 
Silmu-luokassa on vahva moniammatillinen osaaminen kohdata ja kasvattaa lapsia: erityisluokanopettaja, koulunkäynninohjaaja ja koulusosionomi. Erityisluokanopettaja Reija on myös terapeutti ja erikoistunut nepsy-valmennukseen. Koulusosionomi Hannele tekee luokkatyön lisäksi työtä perheiden suuntaan. Lisäksi SILMU-luokan henkilöstö tekee yhteistyötä oppilashuollon ja perheneuvolan kanssa.
 
Yläkoulun puolella VERSO-luokka aloittaa toimintansa elokuussa 2024. Kuntouttavassa pienryhmässä toimii kokoaikainen erityisluokanopettaja ja koulupsyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja). Koulusosionomin resurssia hyödynnetään myös VERSO-luokassa ja yhteistyössä perheiden kanssa.

Yhteystiedot

Erityisluokanopettaja Reija Aspfors 
044 4883 376