Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista hallintosäännön antamien oikeuksien rajoissa. Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti: ne viranhaltijapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa.

Päätös on nähtävissä verkossa ainakin muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Otsikko Tiedostot Päiväys
17/2022 Kellilä-Saukontien yksityistien sillan perusparannusavustuksen maksaminen 21.12.2022